Φωτογραφίες Ο.Π.Ε.Α.Ν

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

"ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ - { ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ }

Η Ομάδα εθελοντών της Ο.Π.Ε.Α.Ν στα πλαίσια της καλύτερης εκπαίδευσης και οργάνωσης συμμετέχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ., διάρκειας 100 ωρών. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα Υπουργεία: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας), Εθνικής Άμυνας (Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών), ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), Δημόσιας Τάξης (Πυροσβεστικό Σώμα/ΕΜΑΚ), Εμπορικής Ναυτιλίας (Λιμενικό Σώμα), καθώς και οι Μ.ΚΥ.Ο. PRAKSIS και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενηλίκων σε δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Βασικές θεματικές ενότητες : · Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου - Λειτουργία σε ομάδες · Πυρκαγιές - Πλημμύρες · Σεισμοί - Διασώσεις · Ναυτικά Ατυχήματα - Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος · Πρώτες Βοήθειες - Διαχείριση Καταυλισμών Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περί τους 3000 εθελοντές σε 83 Δήμους της Επικράτειας και έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 20 ημερίδες και διημερίδες για την επιμόρφωση 2500 στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης κινδύνου. Το Πρόγραμμα ακολουθεί διαδικασίες πιστοποίησης ISO 9001:2000, υποστηρίζεται από Εθνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων και έχει τύχει της δημόσιας αναγνώρισης της πρώην Επιτρόπου της Ε.Ε. για το Περιβάλλον, Margot Wallstrom. Έχει, επίσης, εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το 2001 και στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες το 2002.
21- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Γ.Γ.Π.Π. { Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας }
22- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ
23- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ
26- ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ Ε.Μ.Α.Κ { Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών }
28- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
9- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ε.Ε.Σ. { Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός }
11- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ε.Ε.Σ. { Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός }
16- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ε.Ε.Σ. { Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός }
18- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ε.Ε.Σ. { Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός }
25- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ PRAKSIS { Προγραμματισμός Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης }
26- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ PRAKSIS { Προγραμματισμός Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης }
4- ΜΑΡΤΙΟΥ Γ.Γ.Δ.Β.Μ { Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης }
5- ΜΑΡΤΙΟΥ Γ.Γ.Δ.Β.Μ { Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης }
7-ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
8-ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

12- ΜΑΡΤΙΟΥ Ο.Α.ΣΠ { Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας }

18- ΜΑΡΤΙΟΥ Κ.Ο.Μ.Α.Κ { Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών }

19- ΜΑΡΤΙΟΥ Κ.Ο.Μ.Α.Κ { Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών }

24- ΜΑΡΤΙΟΥ Α.Π.Θ { Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης }
30- ΜΑΡΤΙΟΥ Α.Π.Θ { Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης }

1- ΑΠΡΙΛΙΟΥ Α.Π.Θ { Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης }