Φωτογραφίες Ο.Π.Ε.Α.Ν

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

11-10-08 Επίσκεψη στην βάση της Ο.Π.Ε.Α.Ν του Δημάρχου του Δήμου Αγίου Αυγουστίνου Γερμανίας.
Ενόψει της καλής συνεργασίας της Ο.Π.Ε.Α.Ν και του Δήμου Αγίου Αυγουστίνου Γερμανίας πραγματοποιήθηκε στης εγκαταστάσεις της Ο.Π.Ε.Α.Ν επίσκεψη του Δημάρχου Αγίου Αυγουστίνου κ.Klaus Schumacher.